Loading...

Algemene voorwaarden

1. Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich tijdens een behandeling behoorlijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty by Kris het recht de cliënt de deur te wijzen en/of de toegang te weigeren zonder hiervoor een redenen op te geven. Als dit tijdens een behandeling gebeurt heeft Beauty by Kris het recht om deze behandeling onmiddellijk te beëindigen, maar de cliënt dient deze wel volledig te betalen. Beauty by Kris benadrukt nog eens, dat er hier GEEN erotische massages worden gegeven.

2. Afspraken

De cliënt moet bij verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty by Kris melden dat hij/zij niet zal kunnen komen. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag Beauty by Kris het bedrag van de behandeling aan de cliënt aanrekenen. Indien u dit niet nakomt zal bij de volgende massage gevraagd worden om eerst de vorige te betalen + de behandeling die u dan geboekt heeft vooraf te betalen alvorens Beauty by Kris met behandeling zal beginnen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag Beauty by Kris de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch de normale prijs aanrekenen.

3. Tarieven

Alle prijzen van de behandelingen staan vermeldt op de website www.beautybykrs.be. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Elk begin van een nieuw jaar kan er een prijs wijziging plaats vinden en dat zal duidelijk zichtbaar zijn op de website. Indien er acties of aanbiedingen zijn, zijn deze geldig in de aangegeven looptijd/periode en vindt men deze terug op de website.

4. Betaling

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per Payconiq by bancontact te voldoen.

U kan ook vooraf betalen via overschrijving, melding van uw naam + datum van de behandeling. Dit moet op de rekening staan alvorens u aan de massage begint. Zo niet zal u deze contant of per Payconiq moeten betalen en zal u het bedrag dat u gestort hebt maar te laat op de rekening van Beauty by Kris stond U worden terug betaald of te goed worden gehouden voor de volgende behandeling. Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen de 15 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt. Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend contant en vooraf plaatsvinden, alvorens Beauty by Kris aan de volgende behandeling begint.

5. Persoonsgegevens & Privacy

De cliënt voorziet Beauty by Kris voor de eerste behandeling van persoonlijke gegevens, waarvan Beauty by Kris aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De vertrouwelijke gegevens van de cliënt worden behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty by Kris zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Aansprakelijkheid

Beauty by Kris is niet aansprakelijk voor schade en of letsels van welke aard ook ontstaan doordat Beauty by Kris is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante  lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

7. Beschadiging & diefstal

Beauty by Kris heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur beschadigd. Bij diefstal wordt altijd onmiddellijk de politie verwittigd.

8. Tegemoetkomingen van het ziekenfonds

De meeste ziekenfondsen betalen vanaf een bepaalde leeftijd en bepaalde voorwaarden uw massagebehandeling gedeeltelijk terug.

Vraag er zeker naar verdere inlichtingen.
https://www.oz.be/vitaliteit/voordelen/wellness#voorwaarden